Penerimaan Zakat dan Infaq pada rekening Baitul Mal Kabupaten Bireuen pada umumnya berasal dari setoran zakat / Infaq Profesi Penghasilan Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Swasta / Guru  yang dipungut oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Instansi / Dinas / Lembaga Daerah / Sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen. Berikut rincian penerimaan Zakat dan Infaq:

.

DAFTAR PENERIMAAN ZAKAT TAHUN 2013

NoUnit Pengumpulan ZakatJanFebMarAprMeiJunJulAgusJumlah
1Sekretariat Daerah- 26,687,052 14,111,695 14,275,283 15,032,817 - 31,667,686 5,867,524 107,642,057
2Sekretariat DPRK 982,926 1,077,097 1,082,220 992,350 992,350 1,048,369 1,045,431 1,067,078 8,287,821
3Inspektorat Kabupaten 1,680,000 1,700,000 1,600,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 13,480,000
4Dinas Syariat Islam 2,740,000 -- 5,009,048 1,553,586 1,647,997 1,647,997 1,555,799 14,154,427
5Dinas Pendidikan & Kebudayaan 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,768,914 15,000,000 20,000,000 20,000,000 - 115,768,914
6Dinas Kesehatan 846,231 1,049,216 1,344,021 1,348,539 1,350,762 1,923,225 1,825,953 1,535,141 11,223,088
7Dinas Sosial Naker Trans-- 1,504,496 ---- 14,766,434 16,270,930
8Dinas Perhubungan Kominfo 2,064,104 2,230,518 2,250,309 2,414,684 2,325,746 1,138,873 1,160,581 1,165,034 14,749,849
9Dinas Pengairan Pert.& Energi---- 1,340,000 1,370,000 1,370,000 1,370,000 5,450,000
10Dinas Bina Marga Dan Cipta Karya- 6,520,000 1,760,000 1,740,000 1,740,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 17,010,000
11DPKKD------- 3,501,505 3,501,505
12Dinas Kelautan & Perikanan (DKP)----- 1,155,620 1,155,620 827,477 3,138,717
13Dinas Pertanian & Peternakan 5,870,142 5,920,089 5,709,820 5,814,782 - 11,936,467 - 12,110,178 47,361,478
14Dinas Kependudukan Capil 1,150,000 1,400,000 - 1,350,000 1,400,000 1,510,000 - 1,950,000 8,760,000
15Dispora Budaya Dan Pariwisata---- 839,149 --- 839,149
16Dinas Pengelolaan Pasar,Kebersihan---- 1,740,000 1,963,000 - 3,735,000 7,438,000
17BAPPEDA---- 10,004,000 - 1,704,000 898,000 12,606,000
18Badan Pemberdayaan Masyarakat- 2,040,000 2,060,000 2,060,000 2,060,000 2,060,000 -- 10,280,000
19BPP Ketahanan Pangan (BP2KP) 4,151,738 4,182,313 4,291,043 - 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 28,625,094
20Badan Pembinaan Pendidikan Dayah---- 3,135,000 1,400,000 1,400,000 - 5,935,000
21Badan Penanggulangan Bencana 119,000 ---- 606,000 - 126,000 851,000
22Bupati Dan Wabup----- 288,535 288,535 288,535 865,605
23RSUD Dr.Fauziah 12,156,404 12,306,603 12,422,923 12,509,074 12,672,987 13,498,674 13,688,418 7,290,930 96,546,013
24Kantor Kemeterian Agama--- 8,000,000 2,000,000 - 15,500,000 - 25,500,000
25Mahkamah Syar'iyah 1,400,000 1,300,000 1,400,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,450,000 1,500,000 11,100,000
26Kantor Kecamatan SP. Mamplam 110,000 110,000 - 222,452 -- 116,342 116,342 675,136
27Kantor Kecamatan Peulimbang 480,000 ------- 480,000
28Kantor Kecamatan Peudada- 200,000 - 200,000 400,000 - 400,000 - 1,200,000
29Kantor Kecamatan Jeumpa 824,000 312,000 225,000 450,000 225,000 225,000 225,000 2,486,000
30Kantor Kecamatan Kota Juang- 2,441,407 1,149,542 1,189,000 - 2,382,000 1,160,000 1,161,000 9,482,949
31Kantor Kecamatan Juli----- 3,600,000 - 3,600,000 7,200,000
32Kantor Kecamatan Kuala 7,633,000 --- 3,650,777 --- 11,283,777
33Kantor Kecamatan Peusangan 2,524,651 2,373,358 2,372,492 2,397,090 2,368,895 2,849,102 2,854,816 2,854,816 20,595,220
34Kantor Kecamatan Jangka 731,645 742,258 744,700 641,765 674,626 915,459 915,469 819,164 6,185,086
35Kantor Kecamatan Psg Selatan 944,000 1,079,654 1,074,971 1,077,260 1,077,793 459,519 459,519 556,867 6,729,583
36Kantor Kecamatan Psg Sbl Krueng- 4,282,868 --- 2,977,446 -- 7,260,314
37Kantor Kecamatan Kuta Blang 800,000 331,350 331,350 - 540,366 668,950 571,687 568,777 3,812,480
38Kantor Kecamatan Gandapura--- 332,010 332,010 335,170 999,190
39Kantor Kecamatan Makmur 730,353 738,408 - 333,658 743,008 791,607 755,690 - 4,092,724
40UPTD Pendidikan Juli 13,390,000 13,060,000 13,430,000 13,550,000 13,230,000 12,879,000 13,090,000 13,003,000 105,632,000
41SMAN 1 Pandrah--- 800,000 ---- 800,000
42SMAN 1 Bireuen--- 3,494,240 2,926,555 4,875,955 4,868,883 4,755,795 20,921,428
43SMAN 2 Bireuen 3,120,000 3,124,000 3,150,000 3,050,000 3,050,000 - 4,350,000 4,350,000 24,194,000
44SMAN 1 Peusangan--- 78,000 78,000 83,000 83,000 83,000 405,000
45SMK 1 Peusangan 1,985,000 1,985,000 1,985,000 1,985,000 1,943,000 1,943,000 1,943,000 1,943,000 15,712,000
46SMAN 1 Psg. Sbl Krueng----- 122,000 218,000 218,000 558,000
47SMAN 1 Kuta Blang----- 1,925,000 1,930,000 - 3,855,000
48SMPN 6 Samalanga----- 690,000 353,000 325,000 1,368,000
49SMPN 1 Pandrah 800,000 850,000 - 800,000 800,000 900,000 900,000 900,000 5,950,000
50SMPN 1 Peudada---- 350,000 350,000 350,000 350,000 1,400,000
51SMPN 4 Juli 531,000 538,000 538,000 540,500 543,500 576,500 577,000 581,000 4,425,500
52SMPN 5 Peusangan--- 850,000 --- 1,200,000 2,050,000
53SMPN 1 Makmur 702,000 702,000 702,000 702,000 702,000 702,000 702,000 702,000 5,616,000
54Setoran Helmi Saifuddin 1,530,437 1,484,871 - 1,509,471 1,753,687 -- 1,488,677 7,767,143
55Setoran M Oriza-- 1,320,000 1,340,000 ---- 2,660,000
56Setoran Sri Rahayu-- 738,408 743,008 ---- 1,481,416
57Setoran H. Nurdin Sulaiman--- 250,000 ---- 250,000
58Setoran Ibu Azizah Bireuen--- 1,550,000 ---- 1,550,000
59Pba Trf------- 800,000 800,000
60Setoran Ahmad------ 130,000 150,000 280,000
61Setoran M. Yusuf------ 1,034,587 - 1,034,587
62Setoran Rahmati------ 97,272 100,472 197,744
63Setoran Tunai------ 1,767,000 - 1,767,000
64Setoran Iskandar---- 1,300,000 --- 1,300,000
65Setoran Pem Kas SPM---- 222,452 --- 222,452
66Setoran Ahmad Ajady---- 10,000 125,000 -- 135,000
67Setoran Siti Fuadima----- 4,350,000 -- 4,350,000
68Setoran Zakat Eva------ 1,600,000 - 1,600,000
69Zakat SPM----- 116,342 -- 116,342
70BPRS Kota Juang 457,500 228,750 - 467,500 238,750 - 477,500 238,750 2,108,750
71Bank Aceh Syariah------ 10,000,000 - 10,000,000
72Bank Aceh Cabang Bireuen------ 50,000,000 - 50,000,000
73Bagi Hasil Bank Aceh Syariah--- 4,268 3,779 4,182 16,425 35,057 63,711
74Bagi Hasil Bank Mandiri Syariah 23,488 17,222 27,172 36,956 46,887 26,670 10,055 6,933 195,384
75Bagi Hasil BPRS Kota Juang 186,277 164,821 271,887 396,619 286,579 212,166 94,254 58,683 1,671,286
76Jasa Bank Aceh Cabang Bireuen 1,660 68,387 181,686 269,010 376,919 90,926 97,722 50,391 1,136,701
77Sisa Bulan Lalu------ 3,540,954 2,293 3,543,247
Jumlah 85,665,556 116,247,242 92,778,735 112,810,471 118,003,970 115,519,594 207,375,406 108,583,822 956,984,797

.

DAFTAR PENERIMAAN INFAQ TAHAP-I TAHUN 2013

.

No.Unit Pengumpulan ZakatJanFebMarAprilMeiJunJulAgusJUMLAH
1Sekretariat Daerah-------10,214,78310,214,783
2Sekretariat DPRK686,454634,257659,899662,888711,074755,171779,400788,5385,677,681
3Dinas Pendidikan & Kebudayaan15,000,00015,000,00015,000,00015,000,00015,000,00020,000,00020,000,000-115,000,000
4Dinas Kesehatan10,566,7512,241,7752,215,08610,434,54110,476,16411,043,3282,348,48611,250,47560,576,606
5Dinas Perhubungan Kominfo----1,453,5351,354,7651,485,8554,294,155
6Dinas Perindagkop & UKM2,206,8051,848,2231,781,7421,752,5401,806,9502,084,9582,082,3152,155,52115,719,054
7Dinas Kelautan & Perikanan (DKP)1,000,000925,000915,000915,000925,0001,017,8323,017,8321,149,0899,864,753
8Dispora Budaya Dan Pariwisata----1,032,350--1,032,350
9BAPPEDA------2,095,000996,0003,091,000
10Badan Pemberdayaan Masyarakat------2,060,0001,860,0003,920,000
11BPP Ketahanan Pangan (BP2KP)4,667,8424,759,7664,969,833-2,000,0002,000,0004,200,0004,200,00026,797,441
12Badan Penanggulangan Bencana257,000----1,416,000-609,0002,282,000
13RSUD Dr.Fauziah---7,324,94019,545,06426,870,004
14Kantor Kecamatan Samalanga----2,100,000--1,356,0003,456,000
15Kantor Kecamatan SP. Mamplam6,687,0001,592,0001,831,4521,875,4521,616,0001,749,0001,751,0001,751,00018,852,904
16Kantor Kecamatan Pandrah1,800,000--2,600,000---3,350,0007,750,000
17Kantor Kecamatan Jeunieb1,400,000--1,500,0001,200,000-1,500,000-5,600,000
18Kantor Kecamatan Peulimbang-490,000-470,000485,000-485,000-1,930,000
19Kantor Kecamatan Peudada-800,000-1,000,0002,000,000-2,000,000-5,800,000
20Kantor Kecamatan Jangka1,232,0121,294,7671,290,1431,292,7721,275,7231,308,1621,309,9391,310,60710,314,125
21Kantor Kecamatan Psg Selatan----710,917710,918712,3722,134,207
22Kantor Kecamatan Kuta Blang3,700,0009,241,6501,581,650-1,545,7661,567,9201,666,6381,680,87820,984,502
23Kantor Kecamatan Gandapura1,350,2591,350,1591,391,227-1,399,5631,139,6711,140,8971,169,5688,941,344
24Kantor Kecamatan Makmur732,662690,8191,581,985716,190755,690791,609-5,268,955
25Puskesmas Samalanga2,431,8992,459,5142,533,2432,514,8942,491,4702,595,6242,595,8472,599,35220,221,843
26Puskesmas Simpang Mamplam1,538,6201,531,4691,567,5491,571,1611,532,8141,597,8661,605,95610,945,435
27Puskesmas Pandrah----4,221,4484,464,6684,441,701-13,127,817
28Puskesmas Jeunieb4,116,0004,139,3754,159,3254,190,92416,605,624
29Puskesmas Jeumpa-8,343,2418,249,318-----16,592,559
30Puskesmas Peusangan7,860,0005,377,5005,265,9006,244,2006,122,0006,623,7007,850,0007,630,00052,973,300
31Puskesmas Gdp/Ktb/Makmur5,618,1835,655,6105,630,7545,606,1305,614,2155,944,8165,972,2905,899,29645,941,294
32UPTD Pendidikan Samalanga---14,425,6853,605,515-3,880,4867,631,24529,542,931
33UPTD Pendidikan Simp.Mamplam---11,296,000--11,396,000-22,692,000
34UPTD Pendidikan Jeunieb---10,000,000---12,000,00022,000,000
35UPTD Pendidikan Peudada6,123,0006,171,0006,174,0006,094,6006,051,000-6,379,00015,386,00052,378,600
36UPTD Pendidikan Jeumpa19,126,00019,178,00019,204,00019,180,00019,133,00020,467,80020,320,00020,190,000156,798,800
37UPTD Pendidikan Juli------2,039,0002,060,0004,099,000
38UPTD Pendidikan Peusangan17,665,00017,987,00017,973,00017,915,00017,724,00018,762,00018,640,00018,118,000144,784,000
39UPTD Pendidikan Jangka2,200,000-4,700,0007,587,0002,700,0003,700,0004,600,0005,000,00030,487,000
40UPTD Pendidikan Kutablang3,545,0003,475,0003,480,0003,485,0003,542,0003,742,0003,927,0003,985,00029,181,000
41UPTD Pendidikan Gandapura4,035,0003,886,0003,886,0003,986,0003,949,0004,220,0004,230,0004,191,00032,383,000
42UPTD Pendidikan Makmur3,504,8663,531,1313,532,9923,534,2493,539,8813,733,7023,712,9893,689,43928,779,249
43SMAN 1 Samalanga9,000,0003,000,0001,580,0001,590,0001,590,0001,590,0001,500,0001,500,00021,350,000
44SMAN 2 Samalanga1,030,0001,030,0001,014,0001,028,000-1,954,000978,000997,0008,031,000
45SMAN 1 Simp. Mamplam900,000900,000900,000900,000900,000990,000990,000990,0007,470,000
46SMAN 1 Pandrah1,000,0001,000,000-1,040,0001,050,0001,050,0001,050,000-6,190,000
47SMKN 1 Jeunieb-2,126,0001,063,0001,065,0001,063,000-1,065,000-6,382,000
48SMAN 1 Peulimbang650,000--1,950,000--2,250,000-4,850,000
49SMAN 1 Peudada2,420,0002,000,0002,000,0002,000,000--3,000,0003,000,00014,420,000
50SMAN 1 Juli885,000850,000-800,000800,000825,000800,000800,0005,760,000
51SMAN 1 Bireuen4,510,1074,716,3024,871,0481,499,8752,229,7971,130,3201,130,9401,172,20221,260,591
52SMAN 2 Bireuen1,260,0001,262,0001,300,0001,250,0001,300,000950,000930,000930,0009,182,000
53SMAN 3 Bireuen2,344,0002,453,0002,461,000-2,516,0002,684,0002,684,0002,684,00017,826,000
54SMAN 4 Bireuen500,000500,000500,000500,000-500,000500,000500,0003,500,000
55SMKN 1 Bireuen5,950,0005,952,0005,976,0005,853,0005,847,5006,688,5006,750,0006,754,50049,771,500
56SMAN 1 Peusangan1,940,0001,940,0001,950,0001,930,0001,970,0002,160,0002,160,0002,160,00016,210,000
57SMAN 2 Peusangan880,000863,000--1,718,0001,720,000875,000875,0006,931,000
58SMAN 1 Jangka685,000698,000698,000703,000710,000763,000698,000735,0005,690,000
59SMAN 1 Psg. Selatan800,000-1,435,000700,000700,000600,000700,000-4,935,000
60SMAN 1 Psg. Sbl Krueng500,000-1,000,000-1,000,000-700,000-3,200,000
61SMAN 1 Kuta Blang1,175,0001,275,0001,175,0001,175,0001,275,000--1,757,0007,832,000
62SMAN 2 Kuta Blang750,000750,000750,000750,000750,000750,000750,000750,0006,000,000
63SMAN 1 Gandapura1,999,0002,017,0002,017,0002,070,000---8,517,00016,620,000
64SMAN 1 Makmur370,000-800,000800,000--1,150,000-3,120,000
65SMPN 1 Samalanga2,800,000-2,700,0001,570,000-1,600,0001,540,00010,210,000
66SMPN 2 Samalanga585,000590,000590,000590,000-1,180,000-1,026,0004,561,000
67SMPN 3 Samalanga-1,312,000-656,000626,000626,000626,000-3,846,000
68SMPN 4 Samalanga---1,950,0001,138,000-2,000,0005,088,000
69SMPN 5 Samalanga900,000---380,000389,000389,0002,058,000
70SMPN 6 Samalanga326,000331,000-600,000----1,257,000
71SMPN 1 Simp. Mamplam1,088,0001,049,0001,052,000977,0001,025,0001,093,0001,094,0001,094,0008,472,000
72SMPN 2 Simp. Mamplam-1,200,000600,000600,000600,000700,000600,000600,0004,900,000
73SMPN 1 Jeunieb1,230,0001,250,000-1,256,0002,440,000---6,176,000
74SMPN 2 Jeuneib529,000530,000530,000529,000529,000562,000562,000565,0004,336,000
75SMPN 1 Peulimbang350,000--500,000300,000400,000400,000-1,950,000
76SMPN 2 Peulimbang-300,000600,000300,000----1,200,000
77SMPN 1 Jeumpa370,000370,000-740,000370,000--740,0002,590,000
78SMPN 1 Bireuen330,000330,000325,0002,135,697315,000315,000315,000315,0004,380,697
79SMPN 2 Bireuen384,000384,000384,500384,000384,000389,500389,000387,0003,086,000
80SMPN 3 Bireuen1,797,0431,809,7931,822,5942,512,0001,821,2141,950,5831,852,9681,852,96815,419,163
81SMPN 4 Bireuen1,372,0001,393,0001,402,0001,442,0001,383,0001,443,0001,448,0001,479,00011,362,000
82SMPN 5 Bireuen660,000660,000680,000680,000680,000680,000640,000660,0005,340,000
83SMPN 1 Juli480,000-800,000-----1,280,000
84SMPN 2 Juli580,000580,000580,000580,000580,000580,000580,000574,0004,634,000
85SMPN 3 Juli1,024,0581,032,3901,032,3901,032,3901,034,7681,103,9771,000,000875,0008,134,973
86SMPN 5 Juli-500,000-500,000250,000-540,000270,0002,060,000
87SMPN 1 Kuala250,000250,000250,000250,000250,000300,000300,000300,0002,150,000
88SMPN 1 Peusangan1,850,0001,850,0001,850,0001,850,0001,850,0001,850,0002,000,0002,000,00015,100,000
89SMPN 2 Peusangan1,500,0001,500,0001,500,0001,500,0001,500,000-2,000,0002,000,00011,500,000
90SMPN 3 Peusangan3,750,000--3,750,000---5,500,00013,000,000
91SMPN 4 Peusangan---3,500,000--2,500,000850,0006,850,000
92SMPN 5 Peusangan---1,300,000--1,300,0001,500,0004,100,000
93SMPN 1 Jangka480,000480,000480,000480,000480,000480,000480,000480,0003,840,000
94SMPN 2 Jangka660,000-670,000670,000630,000-1,250,000700,0004,580,000
95SMPN 1 Peusangan Selatan1,200,0001,000,000-1,200,0001,100,0001,200,0002,400,0008,100,000
96SMPN 2 Peusangan Selatan--800,000800,000-900,000600,000600,0003,700,000
97SMPN 1 Psg Sbl Krueng1,200,000-1,000,0001,000,000--2,000,0001,000,0006,200,000
98SMPN 2 Psg Sbl Krueng--1,200,0001,200,000-900,0001,800,0005,100,000
99SMPN 1 Kuta Blang1,600,0001,600,0001,600,0001,550,0001,500,0001,580,0001,600,0001,600,00012,630,000
100SMPN 2 Kuta Blang863,000863,0001,386,0001,385,0001,387,0001,387,0001,386,0001,380,00010,037,000
101SMPN 3 Kutablang--300,000----250,000550,000
102SMPN 1 Gandapura1,600,000-2,600,0001,500,0001,520,000--3,200,00010,420,000
103SMPN 2 Gandapura-400,000-400,000400,000400,000400,000400,0002,400,000
104SMPN 3 Gandapura284,000285,000333,000333,000285,000286,0001,786,0003,592,000
105SMPN 1 Makmur418,000418,000418,000826,000418,000418,000418,000418,0003,752,000
106SMPN 2 Makmur860,000-1,720,000979,000970,000880,000880,000880,0007,169,000
107SMPN 3 Makmur298,000302,000264,000307,000307,000365,000365,000368,0002,576,000
108SKB Bireuen789,100-450,500411,600468,600-536,200536,2003,192,200
109Setoran SMP 2400,000-400,000-----800,000
110Setoran SMP M Gandapura-285,000------285,000
111Setoran Huri Santoso1,063,000----1,065,000--2,128,000
112Setoran Nurleli240,000-480,000-460,000225,000--1,405,000
113Setoran Cut Mardhiah--1,050,000----1,050,0002,100,000
114Setoran Maryati-630,000------630,000
115Setoran Sri Rahayu--716,444716,190----1,432,634
116Pengembalian Pinjaman Pemda--50,000,000-----50,000,000
117Setoran Bendahara Gaji---1,399,563----1,399,563
118Setoran M. Azhar-------4,423,4824,423,482
119Setoran Rahmati------8,722,569-8,722,569
120Setoran Tunai-----2,000,000--2,000,000
121Setoran Ahmad Ajady----20,000---20,000
122Setoran Bendahara Pengeluaran-------61,500,00061,500,000
123Setoran Munarwati-----1,600,000--1,600,000
124Setoran Lidarwati-------750,000750,000
125Infaq SPM------1,605,189-1,605,189
126Infaq Juli 13------1,600,000-1,600,000
127Bagi Hasil Bank Aceh Syariah114,39258,833271,873321,008312,140214,447-198,3911,491,084
128Bagi Hasil Bank Mandiri Syariah----2652681,1802,2333,946
129Jasa Bank Aceh Cabang Bireuen228,340246,937399,839576,85348,892--687,5742,188,435
JUMLAH203,051,393179,440,511229,972,301233,189,197177,903,949175,694,305229,530,098322,618,5881,751,400,342

.

Untuk kritikan dan saran yang konstruktif silakan sampaikan DISINI