Arsip ‘Referensi’

Visi dan Misi Baitul Mal Kabupaten Bireuen

Feb 7

Visi Baitul Mal Kabupaten Bireuen: ”Menjadi Baitul Mal Kabupaten Bireuen sebagai Lembaga Amil yang Amanah, Profesional dan Transparan”.

Selengkapnya

Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Bireuen

Feb 5

Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Bireuen pada awalnya dibentuk dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Bireuen.

Selengkapnya

Profil Baitul Mal Kabupaten Bireuen

Feb 1

Baitul Mal Kabupaten Bireuen merupakan Lembaga Daerah non Struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola zakat, infaq, shadaqah, harta wakaf, harta agama lainnya untuk kemaslahatan umat, dan menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan hartanya, serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan Syariat Islam

Selengkapnya

Mencermati Dasar Kewajiban Zakat Profesi

Aug 8

Para ulama cenderung memperluas harta kena Zakat dari apa yang diamalkan pada masa Rasulullah SAW. Sehingga harta kena Zakat semakin lama semakin banyak jenis dan macamnya.

Selengkapnya